Street-Life

#VlogwithSony

Videography Workshop
Event Sony Viet Nam:
Khám phá máy ảnh Alpha cùng với Alpha Elite Team
Street-Life:
Tìm hiểu về chụp ảnh làng nghề truyền thống tại Việt Nam
Street-Life:
Chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh đường phố
#VlogwithSony:
Tối ưu thiết bị cho bạn mới làm Vlog