"

Email xác nhận mua Hot buy thành công

  • 19/07/2018

Kính gửi @Key_Ho_Ten,
Cảm ơn bạn quan tâm đến workshop.sony.com.vn

Sony xin thông báo bạn đã xác nhận mua Hot Buy @Key_Ten_Hot_Buy thành công với sự check in tại workshop @Key_Ten_Workshop

Bạn chỉ cần đến hệ thống cửa hàng sony báo thông tin email hoặc điện thoại, nhân viên cửa hàng sẽ tra cứu trên hệ thống và ưu đãi cho bạn đúng cam kết đã thông tin trong Hot Buy.

Xin cảm ơn.

  • Bài liên quan